.
 .     .De BouwVrouw regelt het !.

Kwaliteitsborgingsinstrumenten

Wat zijn nou precies die kwaliteitsborgingsinstrumenten?
Een instrument is niet meer dan een methode cq. proces dat de kwaliteit en de risico's van bouwprojecten op steeds dezelfde eenduidige manier beoordeeld (aantal controles, diepgang etc.) en op dezelfde manier wordt gedocumenteerd. Er zijn op dit moment 7 instrumenten die officieel worden erkend door de overheid namelijk:
TÜV, KiK, TIS, SWK, WKI, KGW en Bkapp.