.
 .     .De BouwVrouw regelt het !.

Informatieve sites

Naast bovenstaande podcast (er zijn trouwens nog veel meer goede podcasts over de Wkb!) is ook op onderstaande sites nog veel up-to-date informatie over de omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging te vinden.

https://bblonline.nl

https://www.stichtingibk.nl/

https://vng.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/

https://www.bouwendnederland.nl/kennis/wet-kwaliteitsborging-wkb


Op https://iplo.nl/ is meer informatie te vinden omtrent de overige 2 van de 5 wijzigingen in het privaatrecht die van belang voor de aannemer zijn:

Financiële informatieplicht aannemer
De aannemer moet een particuliere opdrachtgever informeren over de financiële afdekking van bepaalde risico's.

Opschortingsrecht (5%-regeling)
De notaris mag alleen onder voorwaarden het bedrag dat in depot zit (5% van de aanneemsom) overmaken naar de aannemer.